Οικονομικά στοιχεία

Την 9/04/2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 8716 η από 9/04/2013 αίτηση/δήλωση της ιστοσελίδας (www.dimitriadissa.gr) της Εταιρείας με επωνυμία “Γεώργιος Π.Δημητριάδης ΑΕ”, το διακριτικό τίτλο “Γ.Π.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΕ” και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 044376907000.

Αγαπητοί μας πελάτες

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λόγω του Κορωνοϊού λειτουργούμε με προσωπικό ασφαλείας

Πατήστε
εδώ για να ενημερωθείτε για τους τρόπους  Επικοινωνίας και Παραγγελιών
 

 
close-link