Συμμετοχή στην 1η Διεθνή έκθεση “ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 2007”